15η & 16η Ημερήσια Διάταξη ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ

Πεύκη, 16/11/2017

Αριθ.πρωτ: 2096

pdf 15η Η.Δ.

Προς: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006 και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18 :00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εισηγήσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.

Η παρουσία όλων των Συμβούλων στο Δ.Σ είναι απαραίτητη για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του. Όποιος σύμβουλος επιθυμεί ,μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης από την Πρόεδρο ή τη Γραμματεία του ΚΟΙΠΑΠ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πεύκη, 16/11/2017

Αριθ.πρωτ: 2097

pdf 16η Η.Δ.

Προς: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006 και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18 :30 με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης αυτών.

2.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

3.Αίτηση για εθελοντική εργασία στα ΚΑΠΗ του δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

4.Αίτηση για εθελοντική εργασία στο ΚΑΠΗ Πεύκης.

5. Αίτηση για εθελοντική εργασία στα πολυϊατρεία του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

6.Αίτηση γονέα για διακοπή Σχολικού Λεωφορείου .

7.Αίτηση γονέα για διαγραφή τέκνου από την δύναμη του 2ου Παιδικού σταθμού του δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

8.Αίτηση γονέα για μείωση τροφείων , για το μηνά Σεπτέμβριο.

9.Έγκριση συμμετοχής υπάλληλων ( Παιδαγωγών) του ΝΠΔΔ- ΚΟΙΠΑΠ σε Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής & Έγκριση εξόδων μετακίνησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εισηγήσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.

Η παρουσία όλων των Συμβούλων στο Δ.Σ είναι απαραίτητη για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του. Όποιος σύμβουλος επιθυμεί, μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης από την Πρόεδρο ή τη Γραμματεία του ΚΟΙΠΑΠ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αφήστε μια απάντηση

*