Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 04 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006 και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίασητου Σώματος που θα γίνει στις04  Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρακαι ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα :

 

 

  1. 1. 3η Αναμόρφωση οικ. Έτους 2019.

.

  1. 2. Ένσταση γονέα κατά της απόφασης 42/2019 που αφορά μη καταβολή τροφείων.

 

  1. Αιτήσεις για εγγραφή ως μέλη στα ΚΑΠΗ του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης.

 

  1. Έγκριση πρακτικού άμισθης επταμελήςεπιτροπής στα ΚΑΠΗ, βάσειτου νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης)

 

  1. Αιτήσειςγονέων για μείωση τροφείων.

 

 8η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ