ΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Tηλέφωνο

2132051745-746

Fax

210 2819449

Email

koipap@likovrisipefki.gr

Tηλέφωνα Δομών

  • Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Λυκόβρυσης 210-2826926
  • Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)  Πεύκης 210-8022187 – 210-8062702
  • Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Πεύκης (Παράρτημα) 210-6120567
  • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  Λυκόβρυσης 210-2815881
  • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πεύκης (1ος) 210-6141313 – 2108062833 Fax 2106141313
  • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πεύκης (2ος) 210-8029484 Fax 210-8029682
  • Συμβουλευτικό Πολυιατρείο 210-6122730 Fax 210-6122732
  • Μορφωτικός Οργανισμός  210-6128825