Τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 με τα παρακάτω θέματα :

 

.

  1. 1. Έγκριση πραγματοποίησης αιμοδοσίας και εκτέλεση δαπάνης.

 

  1. Έγκρισηγια την πραγματοποίηση Καλοκαιρινών γιορτών, για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

 

  1. 3. Έγκριση  αίτησης Δικηγόρου για δωρεά παροχή Νομικών Συμβουλών.

 

 

  1. Αίτηση γονέα για απαλλαγή καταβολής τροφείων για ( 1 μήνα).

 

  1. Έγκριση για την πραγματοποίηση του 3ου Παναττίκου Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών, και έγκριση δαπάνης.

 

  1. Έγκριση αιτήσεως για εθελοντική εργασία στο ΚΑΠΗ της Πεύκης.

 

2η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ