Τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 11 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

 

Βρείτε εδώ την Πρόσκληση