Τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα :

 

 

  1. 1. Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος, και εξουσιοδοτημένος υπάλληλος για ενέργειες σε αυτήν.

.

  1. 2. Επανεξέταση της υπ’αριθμ.58/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ- ΚΟΙΠΑΠ.

 

  1. Επιστροφή πόσου που αφορά τα αχρεωστήτως καταβληθέντατροφεία.

 

  1. Έγκριση αιτήσεων για εθελοντική προσφορά εργασίας στις δομές μας.

 

  1. Προβλήματα λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

 

 

9η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ