Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 04 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006 και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίασητου Σώματος που θα γίνει στις04  Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρακαι ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα :

 

 

 1. 1. 3η Αναμόρφωση οικ. Έτους 2019.

.

 1. 2. Ένσταση γονέα κατά της απόφασης 42/2019 που αφορά μη καταβολή τροφείων.

 

 1. Αιτήσεις για εγγραφή ως μέλη στα ΚΑΠΗ του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης.

 

 1. Έγκριση πρακτικού άμισθης επταμελήςεπιτροπής στα ΚΑΠΗ, βάσειτου νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης)

 

 1. Αιτήσειςγονέων για μείωση τροφείων.

 

 8η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και την ανέχεια. Η στήριξη όλων αυτών των συμπολιτών μας από το κεντρικό κράτος ειδικότερα στις μέρες μας είναι ανεπαρκής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασμό με το υψηλό οικονομικό κόστος που καταβάλλεται ετησίως από τους γονείς για την παιδεία θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου το οποίο έχει ως στόχο τη δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα. Η παρεχόμενη εκπαιδευτική αρωγή προέρχεται αποκλειστικά και αφιλοκερδώς από εκπαιδευτικούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών.

Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.

Τα μαθήματα που θα διδάσκονται από το Κοινωνικό Φροντιστήριο σύμφωνα με το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό είναι:

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Λατινικά, Πληροφορική, Λογοτεχνία, Αγγλικά, Γαλλικά.

Ειδικά για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές οι οποίοι αποφοίτησαν από δημόσια σχολεία του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.

Το φροντιστήριο θα λειτουργεί από 6:00 μμ έως 9:00 μμ.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο 1ο Λύκειο Πεύκης ( Λεωφ. Ειρήνης 34)

Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο δικαιούχοι είναι : Οι μαθητές των Δημόσιων Σχολείων του Δήμου μας.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ανά κατηγορία είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο κοινωνικό φροντιστήριο (προτυπωμένο έντυπο) θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά.

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (όταν προσκομίζεται διαβατήριο είναι απαραίτητη και η άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους)

 1. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής.

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 1. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9. Σε περίπτωση που δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

 1. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό, από κρατικούς φορείς υγείας (νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία).

 1. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας πρόνοιας (αν υπάρχει).

 1. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

Προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά έως και 22/9/2019:

Στα γραφεία του ΚΟΙ.Π.Α.Π. Αγ. Βαρβάρας 25 (πρώην Δημαρχείο Λυκόβρυσης) στη Λυκόβρυση 1ος όροφος, καθημερινά κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ανακοίνωση Προς Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Καθηγητές Ξένων Γλωσσών

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης μέσω του ΝΠΔΔ «Παιδεία – Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» (ΚΟΙ.Π.Α.Π.), σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς της περιοχής μας, συνεχίζει τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, ενός θεσμού που στο ξεκίνημά του στηρίχτηκε από την τοπική κοινωνία και λειτούργησε με επιτυχία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες που μέχρι τώρα προέκυψαν, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών με δωρεάν μαθήματα.

Καλούμε και φέτος όσους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετέχουν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το Σχολικό έτος 2019-2020 ,όπως επίσης και Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, να δηλώσουν την πολύτιμη εθελοντική συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή.

Τα μαθήματα που διδάσκονται από το Κοινωνικό Φροντιστήριο σύμφωνα με το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό είναι τα εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να προσφέρετε το χρόνο και τις γνώσεις σας για τον σκοπό αυτό, να μας δηλώσετε ειδικότητα, μαθήματα και ώρες εβδομαδιαίως που προτίθεστε να διαθέσετε.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΝΠΔΔ «Παιδεία – Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) στο τηλέφωνο 213 2051746 & 760

Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΑΠ

Ασπραδάκη Αννα

Πίνακες Επιλογής Βρεφών και Νηπίων 2019-2020

Πίνακες Επιλογής Βρεφών και Νηπίων 2019-2020

 

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΠΕΥΚΗΣ 2016

1ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΕΥΚΗ 2017

2ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ  2016

2ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΕΥΚΗΣ2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 2017

ΒΡΕΦΗ 2019

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 

 

2ο Φεστιβάλ Θερινών Κινηματογραφικών Προβολών

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος Μαυρίδης και η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΑΠ Άννα Ασπραδάκη σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης προσκαλούν τους φίλους του κινηματογράφου

στο Άλσος Βαρβαρέσου, που και εφέτος το καλοκαίρι θα αποτελέσει ένα ανοιχτό θερινό σινεμά.Με πρωτοβουλία του ΚΟΙΠΑΠ από την 1η Ιουλίου ως τις 12 Ιουλίου διοργανώνεται μια σειρά

κινηματογραφικών προβολών ταινιών με ελεύθερη είσοδο για μικρούς και μεγάλους σε έναν από τους πολύ όμορφους χώρ

 

ους του Δήμου. Οι προβολές ξεκινούν τη Δευτέρα 1/7 στις 21:00 με την παιδική ταινία «Το Απίθανο Κοάλα!».

Δείτε το πρόγραμμα εδώ: program2019B

Τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 12 Ιουνίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα :

 1. 1. 2η Αναμόρφωση οικ. Έτους 2019.

 

 1. Ανανέωση συμβάσεων δεκατεσσάρων (14) ατόμων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

 

 1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο , την υπεράσπιση του ΚΟΙΠΑΠ για την διεκδίκηση αναδρομικών δώρων, Χριστουγέννων και Πάσχα.

 

 1. Έγκριση ανανέωσης ετήσιας σύμβασης για το έτος 2019-2020, υποστήριξης του ειδικού λογισμικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.6(Πρόγραμμα Αυτοματισμού της συλλογής των βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης) της Βιβλιοθήκης.

 

 1. Έγκριση προβολής κινηματογραφικών ταινιών με την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία << ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ >> στο άλσος Βαρβαρέσου.

 

 1. Έγκριση εθελοντικής προσφοράς εργασίας καθηγητή ειδικότητας Μαθηματικών , στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

 

 1. 7. Έγκριση συμμετοχής της Βιβλιοθήκης μας στο πρόγραμμα Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2019 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

 

 1. Έγκριση εκδήλωσης που θα αφορά τα μέλη των ΚΑΠΗ μας.

 

 1. Ορισμός μελών πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

 

 1. Έγκριση διαγραφής τέκνου από το 1ο Παιδικό σταθμό Πεύκης.

 

                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ

 

 

 

                                                                                        ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

 

 Πρόσκληση 5η Ημερήσια Διάταξη

 

 

1 2 3 4 5 10