Πρόγραμμα Κινηματογραφικών Προβολών – Σεπτέμβριος 2021

Η πρώτη ταινία “Αστερίξ: Το μυστικό 
του Μαγικού Ζωμού” θα προβληθεί την Κυριακή 26/9/2021 στις 7:00 μ.μ.
και έπειτα θα ακολουθήσει η ταινία του προγράμματος.

Γνωστοποίηση για τους παιδικούς σταθμούς

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα παιδιά
τους στους παρακάτω Δημοτικούς Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς
Λυκόβρυσης-Πεύκης δηλαδή:
– 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης,
Διεύθυνση Βαλτετσίου & Κ. Βάρναλη – 15121 Πεύκη.
– 2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης,
Διεύθυνση Εθν.Αντιστάσεως & Γρηγ.Λαμπράκη – 15121 Πεύκη.
– Δημοτικός Βρεφικός –Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας
Λυκόβρυσης, Διεύθυνση Νικ.Πλαστήρα & Λευκωσίας – 14123
Λυκόβρυση.

Για το σχολικό έτος 2021 -2022 μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις με τα
δικαιολογητικά στην κεντρική υπηρεσία των Δημοτικών Βρεφικών-
Παιδικών Σταθμών, που στεγάζεται στον 1 ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης, μετά από ραντεβού στο τηλ 210 8062833 και 210 6141313, ή να τις αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (
email ) στη διεύθυνση d.p.s.l.p.1994@gmail.com, από την 10 η Μαΐου έως
και την 31 η Μαΐου 2021.

Θα γίνονται δεκτά νήπια που έχουν γεννηθεί έως 28/2/2020, δηλαδή την
1/9/2021 να είναι ενάμιση έτους.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με μοριοδότηση σύμφωνα με τα
κριτήρια του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφικών
Παιδικών Σταθμών, από πενταμελή επιτροπή που συγκροτεί το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΠΑΠ. Στην επιτροπή συμμετέχουν η
Πρόεδρος (ή ο Αντιπρόεδρος) του ΚΟΙΠΑΠ, η Διευθύντρια των Σταθμών,
Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων των νηπίων , παιδαγωγικό προσωπικό
και Εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης του Δ.Σ του ΚΟΙΠΑΠ. Η Επιτροπή
συντάσσει και επικυρώνει τους πίνακες επιλογής των βρεφών και νηπίων
προς εγγραφή ή επανεγγραφή, ανά βρεφικό/παιδικό σταθμό.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη
γέννησης ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
2) Βεβαίωση εργοδότη για τους γονείς που εργάζονται ή πρόκειται να
εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
3) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή
έναρξη επιτηδεύματος ή τελευταία ασφαλιστική εισφορά.
4) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του
γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του , με
τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του
παιδιού. Επίσης, προαιρετικά, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης
(Mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το εθνικό πρόγραμμα
εμβολιασμών.
6) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα του
οικονομικού έτους 2020.
7) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.

Για ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι οι παρακάτω, απαιτείται η
προσκόμιση ειδικών δικαιολογητικών
– Για γονέα ή παιδί ΑΜΕΑ , γνωμάτευση ΚΕΠΑ.
– Για μονογονεικές οικογένειες δηλαδή:
1) Παιδί ορφανό ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα (εφόσον
αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης).
2) Διαζευγμένοι γονείς ή εν διαστάσει, βεβαίωση επιμέλειας
αρμόδιου δικαστηρίου ή διαζευκτήριο.
3) Μη αναγνωρισμένο παιδί ,υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το
τέκνο της δεν έχει αναγνωρισθεί και ότι η ίδια ασκεί τη γονική
μέριμνα.
– Για στρατευμένους , βεβαίωση από την αρμόδια στρατιωτική
υπηρεσία.
– Για φοιτητές ή σπουδαστές , βεβαίωση από τη γραμματεία της
σχολής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ θα δίνονται στον 1ο παιδικό σταθμό Πεύκης από
12/4/2021 τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα 210
8062833 και 210 6141313.

Τα έντυπα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λυκόβρυσης-
Πεύκης (www.likovrisipefki.gr), την ιστοσελίδα του ΚΟΙΠΑΠ
(www.koipap.gr), τις εισόδους του δημαρχείου Λυκόβρυσης-Πεύκης και
του πρώην δημαρχείου Λυκόβρυσης, καθώς επίσης στην κεντρική
υπηρεσία των δημοτικών βρεφικών-παιδικών σταθμών (Βαλτετσίου & Κ.
Βάρναλη, Πεύκη).

ΕΝΤΥΠΑ