Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006 και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα

1η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ