Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

Τακτική συνεδρίασητου Σώματος που θα γίνει στις15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 18:00

Πρόσκληση : 7η ΗΜΕΡΗΣΙΑ (1)