Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας  Δημοτικών  Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ- ΚΟΙ.Π.Α.Π του Δήμου Λυκόβρυσης;- Πεύκης.

 

4η ΕΙΣΗΓΗΣΗ