Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 13 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 13 Μαρτίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

2η Ημερήσια διάταξη.