Τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 27 Δεκεμβρίου  2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης (ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 25) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 με τα παρακάτω θέματα :

 

.

  1. 1. Έγκριση και ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) του ΝΠΔΔ- ΚΟΙΠΑΠ Λυκόβρυσης- Πεύκης για το έτος 2019.

 

  1. Αποδοχή δωρεάς από την Τράπεζα Πειραιώς.

Πρόσκληση